Zdrada w BreslauCENY:
131 PLN – godziny poranne w tygodniu
161 PLN – godziny popołudniowe w tygodniu
181 PLN – godziny popołudniowe w piątek i w weekend